26 Nisan 2010 Pazartesi

AYRILIKLAR YUREK ISTER

5mmryw

Ayrılıklar yürek ister...
Yürek ister ayrılıklar; oysa adını koymak değil midir artık geriye kalan?
Bir çoğu da “ilk adımı atmış olan” diye anılmayı istemez.
Sadece bu bile olsa bize kalançekinilir işte çoğu zaman.
Çoktur istiyormuşcasına cesur duranın ilk kaçan olduğu geldiğinde vakti zaman...
Ayrılıklar emek ister...
Kayıplarla kazançların dengesidir bazen de kurguyu bozan.
olası yoksunluklar belirsizliklerdir gözü korkutan...
Yazılı olmasa da kuralları vardır ayrılıkların da birlikteliklerin olduğu kadar.
Alış verişe dönsede kağıt üzerinde sürsede bir imza yeterli gibi gözükse de; zamanı gelmediğinde verilmiş sözler yapılmış akitler bitmeyen karmik alış verişlerdir bu durumda ilişikiyi hala ayakta tutan.
Zaman her şeye olduğu gibi gecikmiş ayrılıklarada ilaç olur çoğu zaman...
Ayakta tutmak yetmese de bu kadarı kanıksanır Bunla yetinilir aranmaz olur daha da fazlası Göz yumulur da yaşanır belki de bile bile aldanılır Yada görülse de kabullenilir de yaşanır...
Yada ateşe atılır geçmiş edilir gelecek; o zaman bilinmez ki sadece yetecek bir deli yürek< bir derin seziş Yanında biraz da olsa cesaret...
Kimi taşın altına sokar elini; kuralları yıkmayı gönül rızasıyla seçerek...
Kimi kollar söz de geleceğini bilinmezden uzak durmayı seçerek sanır ki; garantileyebilecek...
Ayrılıkta birliktelikte hepsi hepi bir seçim den ibaret.
İş ki yapılmalı o hareket: Neyi seçerken yanısıra nelerden de vazgeçtiğini bilerek...
"Biliyoruz ki; hayat sadece seçimlerden ibaret..."

--
alinti

2qwpv6a

25 Nisan 2010 Pazar

KALICI MUTLULUK.


KALICI MUTLULUK…

Yüce Yaratıcımız(c.c.)bizleri huzurlu,yani mutlu olmak için yarattı ve biz insan olarak kainattaki en değerli mahluk olarak yaratıldık…
Allahu Teala en mükemmel şekilde yaratt
ı insan’ı,onu huzur içinde dünyada yaşamasını ve Cennetine kazanmasını ister…
Rabbimiz,bizim her iki c
ıhaının saadetini kazanmamızı istiyor..
Bir insan Allah’
ın sevgisinive rızasını arzulamıyorsa,tüm kalbinde O’na yakın olmak istemiyorsa,ne dünya da nede Ahirette bunu kazanmasını mümkün değil…
Bu yüzden biz mutlu olmak istiyorsak,ilk önce Allah ile aram
ızı düzeltmek ve O’nun sevgisini kazanmak için yollar aramalıyız..
Yüce Mevlam
ız (Zümer suresi Ayet 17) de buyuruyor ki..
”Onlar ki,şeytan’a kul olmaktan kaç
ınırlar ve ALLAH’A yönelirler,onlara müjdeler vardır..Kullarımı müjdele.. “
Demek ki,Allah’
ı ulaşmayı hedef almayan kişi,Allah’ın değil,şeytan’ın kuludur..
Evet sevgili dostlar,müjdeler vard
ır mü’minler için…
Kim Allah’a ulaşmay
ı dilerse,Allah onu Kendisine ulaştırmayı garanti ediyor…
Allah’a ulaşmak,devamli O’nunla olmak demek,ve O’nu (c.c. )anmak,zikretmek demek…
Ne zaman “ALLAH ” kelimesini kesimdisiz bir şekilde gece-gündüz iç dünyam
ızda tekrar ediyorsak,o zaman hedefe ulaşmış oluruz ..
O zaman hayat
ın gerçekten yaşanmaya değer olduğunu tespit edeceksiniz ve Allah’a olan sevginizin ötesine geçecek…ALLAHA AŞIK olacaksınız…
Evet de
ğerli dostlar,kalıcı bir mutluluk için birinci sebebi zikrin varlığında görüyoruz…
Zikrimiz art
ıkça mutluluğumuz artar..
Çünkü,iç dünyam
ız zikir ile aydınlacak.
Kötülükler yok olacak..
İç dünyamızda ,ruhumuzla nefsimiz arasında kesindisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacağız…
Öyleyse kal
ıcı bir mutluluk için kendimize düşeni yapmalıyız..
Tüm mutluluklar bizim olsun dostlar. (alinti)